עידן הרפואה המנבאת: פרופ' רן בליצר / פורום Reboot 2015

דיאלוג צופה פני עתיד: מרעיונות חדשניים למציאות. הרצאה מאת פרופ' רן בליצר, מנהל מכון כללית למחקר ומחלקת תכנון מדיניות בריאות ב"כללית שרותי בריאות".

באדיבות פורום Reboot, מרכז פרס לשלום, נובמבר 2015