בריאות בת-קיימא בישראל: פרופ' דב צ'רניחובסקי / פורום Reboot 2015

רקע אודות תכנית "בריאות בת קיימא 20-30-40", המשמשת כמסגרת עבודה מקצועית למציאת פתרונות חדשניים ויצירתיים להתמודדות עם האתגרים המורכבים העומדים בפני מערכת הבריאות בישראל, ולגיבוש קונצנזוס מקצועי רחב ככל הניתן בנוגע לצעדים הנדרשים כדי להבטיח את קיימותה בשנים הבאות.

דב צ'רניחובסקי, הוא מומחה עולמי למדיניות בריאות, ומנהל תכנית הבריאות במרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית. הוא פרופסור לכלכלת ומדיניות בריאות באוניברסיטת בן-גוריון ובאוניברסיטה העברית בירושלים, משמש כעמית מחקר בלשכה הלאומית למחקר כלכלי (NBER) בארה"ב ועומד בראש המועצה לביטחון הלאומי הישראלית לתזונה.

באדיבות פורום Reboot, מרכז פרס לשלום, נובמבר 2015