Roadmap For Sustainable Healthcare in Israel

הדרך לבריאות-בת קיימא בישראל: סרטון מתוך מפגשי פורום Reboot 2015, לביסוס מערכת בריאות בת-קיימא בישראל

על פי המתרחש בזירת הבריאות העולמית, ארגוני בריאות רבים החליטו לשים את הנושא של בריאות בת-קיימא (Sustainable Healthcare) – המבטא את הצורך לגשר בין העלייה בתוחלת החיים ובמחלות הכרוניות הנלוות אליה, לבין הוצאות הבריאות ההולכות וגדלות ומקורות המימון המוגבלים של מערכות הבריאות - בראש סדר העדיפויות שלהם.

נושא זה שימש כקו מנחה לדיון הציבורי סביב אתגריה של מערכת הבריאות בישראל, במסגרת פורום Reboot לשנת 2015.