AML: טיפולים חדשים וסיכויי החלמה

לוקמיה מיאלואידית חריפה שכיחה יותר בקרב האוכלוסייה המבוגרת יותר (מעל גיל 60) וסיכויי ההחלמה בקרב חולים אלה קטנים הרבה יותר מאשר באוכלוסייה הצעירה. הטיפולים כוללים כימותרפיה, וכן טכנולוגיות ותרופות ביולוגיות שנוספו בשנים האחרונות. ד"ר איתי לוי, מנהל המכון ההמטולוגי במרכז הרפואי סורוקה, מסביר מהם דרכי הטיפול, הטיפולים החדשים הקיימים היום וסיכויי ההחלמה.

פרופ׳ איתי לוי
המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה